Ansökan till HAM Galleriet

HAM Galleriet är en av HAM:s utställningslokaler, galleriet har profilerat sig som utställare av aktuell och ny samtidskonst.

HAM Galleriets lokaler i Tennispalatset finns i konstmuseets utställningslokaler på första våningen, dit publiken alltid har fritt tillträde. Galleriet har två rum med en gemensam yta på 155 kvadrat (rum 1: 84m2 och rum 2: 71m2).

Förfaranden i samband med utställningsarrangemangen:

 • Utställningstiden är 7-8 veckor, inberäknat dagarna för upphängning och nedmontering.
 • Vernissagen ordnas helst på fredagen den första utställningsveckan.
 • Ingen hyra uppbärs för utställningslokalen.
 • HAM agerar inte kurator för utställningen.
 • Konstnären tar hand om upphängning och nedtagning av utställningen. HAM ställer tjänsterna hos en medarbetare till hjälp vid upphängning samt hos en belysningsexpert till förfogande.
 • Konstnären har tillgång till en begränsad uppsättning verktyg, underlag för skulpturer och apparatur.
 • Konstnären står för transporten av verken.
 • Konstnären står för eventuella försäkringar (transporter).
 • HAM står för städning och övervakning av utställningslokalen.
 • Utställningsinbjudan, som distribueras elektroniskt, görs i samarbete med HAM enligt museets grafiska anvisningar.
 • Pressmeddelandet om utställningen skrivs i samarbete med HAM.
 • HAM skickar utställningsinbjudan och pressmeddelandet per e-post till mottagarna på sina egna postningslistor.
 • Konstnären står för vernissagearrangemangen. Servering är inte tillåten i HAM:s lokaler.
 • Konstnären står för det skriftliga materialet i anslutning till utställningen (t.ex. verkförteckning och CV).
 • Konstnären tar hand om försäljningen av verken, HAM uppbär ingen provision.

Utställningstid ansöks med ett elektroniskt ansökningsformulär 16.1.-12.2.2023. En utställningsplan, en förtjänstförteckning och bildmaterial till stöd för ansökan ska bifogas. Det finns utställningstider år 2024 och 2025 att ansöka.

Ansökningarna behandlas av en arbetsgrupp bestående av utomstående medlemmar och HAM:s amanuenser.

Grundplan

Ansökan om utställningstid