Ansökan till HAM-galleriet

HAM-galleriet är en av HAM:s utställningslokaler, galleriet har profilerat sig som utställare av aktuell och ny samtidskonst.

HAM-galleriets nya lokaler i Tennispalatset finns i konstmuseets utställningslokaler på första våningen, dit publiken alltid har fritt tillträde. Galleriet har två rum med en gemensam yta på 155 kvadrat (rum 1: 84m2 och rum 2: 71m2).

Förfaranden i samband med utställningsarrangemangen:

 • Utställningstiden är 7-8 veckor, inberäknat dagarna för upphängning och nedmontering.
 • Vernissagen ordnas helst på fredagen den första utställningsveckan.
 • Ingen hyra uppbärs för utställningslokalen.
 • Konstmuseet agerar inte kurator för utställningen.
 • Konstnären tar hand om upphängning och nedmontering av utställningen.
 • Konstnären har tillgång till en begränsad uppsättning verktyg, underlag för skulpturer och apparatur samt visningsapparatur.
 • Konstnären står för transporten av verken.
 • Konstnären står för eventuella försäkringar (transporter).
 • Konstmuseet står för städning och övervakning av utställningslokalen.
 • Utställningsinbjudan, som distribueras elektroniskt, görs i samarbete med konstmuseet enligt museets grafiska anvisningar.
 • Pressmeddelandet om utställningen skrivs i samarbete med konstmuseet.
 • Konstmuseet skickar utställningsinbjudan och pressmeddelandet per e-post till mottagarna på sina egna postningslistor.
 • Konstnären står för vernissagearrangemangen. Servering är inte tillåten i konstmuseets lokaler.
 • Konstnären står för det skriftliga materialet i anslutning till utställningen (t.ex. verkförteckning och CV).
 • Konstnären tar hand om försäljningen av verken, konstmuseet uppbär ingen provision.

Ansökan om utställningstid görs en gång om året. Utställningstiderna är 7-8 veckor, inberäknat dagarna för upphängning och nedmontering av utställningen.

Ansök om utställningstid med den elektroniska blanketten nedan. Bifoga utställningsplan, CV samt övrigt material vid behov.

Information om ansökan för året 2022 kommer under hösten.

Grundplan

Ansökan om utställningstid