Fiskehamnens konsttävling

Helsingfors stad arrangerade en allmän tävling i två faser för konstnärer i syfte att hitta förslag till konstverk som placeras i Fiskehamnen.

Målet för tävlingen var att hitta konstverk som man kan sätta upp på det nya bostadsområdet i Fiskehamnen under perioden 2016–2023. Grundberedningen på området är redan i gång och man börjar bygga de första bostäderna i slutet av 2016.

Man letade efter konstverk till tre platser på Sumparn och en på Sörnäsudden. Platserna på Sumparn är Lowiseholmsparken, som ligger mitt i det nya bostadsområdet, Vincenttorget invid Knektkanalen och Vågbrytartorget i ändan av en väg som heter Vågbrytaren. På Sörnäsudden är platsen Capellatorget.

I Fiskehamnens konsttävling följde man Konstnärsgillet i Finland rf:s tävlingsregler för bildkonst.

Bedömningsnämnd och arrangörer

Tävlingen var arrangerad av Helsingfors stadskansli, stadsplaneringsverket, byggnadsverket och HAM.

Medlemmarna i bedömningsnämnden för Fiskehamnens konsttävling är:
museichef Maija Tanninen-Mattila, HAM, ordförande
projektledare Hannu Asikainen, stadskansliet
projektchef Tuomas Hakala, stadsplaneringsverket
projektledare Tomas Palmgren, byggnadsverket
amanuens Jari Björklöv, HAM
skulptör Maija Helasvuo
skulptör Heimo Suntio
bildkonstnär Jani Ruscica

www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama