HAM söker konstnär/arbetsgrupp för samhällskonst

HAM genomför varje år flera offentliga konstprojekt i Helsingfors. Nu söker vi nya sätt att producera offentlig konst. Vi vänder oss till konstnärer och grupper som sysslar med samhällskonst för att tillsammans med oss genomföra ett projekt i Jakobacka som involverar invånarna.

Ansökningsprocessen har två skeden. Nu i det första skedet kartlägger vi konstnärer och grupper inom samhällskonst som är intresserade av vårt projekt. I det här skedet behövs ännu ingen färdig plan. Skicka oss en fritt formulerad ansökan (motivationsbrev) och din meritförteckning senast 13.3.2017. Du kan bifoga kompletterande material till din ansökan.

HAM väljer ut en del av de sökande till intervju. I processens andra skede beställer HAM en plan för ett samhällskonstprojekt av de utvalda konstnärerna/arbetsgrupperna. Av de här planerna väljs 1–2 ut för att genomföras, efter att ha bearbetats i samarbete med HAM. Vi betalar ett arvode för planerna i det andra skedet och för det projekt som väljs ut.

Konstregn över Jakobacka

HAM är ett konstmuseum lika stort som hela Helsingfors och dess verksamhet sträcker sig också till de områden, där invånarna kanske inte så ofta tar sig till centrum för att gå på museum. Under 2016–18 koncentrerar HAM sitt områdesarbete till Jakobacka med projektet Konstregn över Jakobacka. Syftet med projektet är involvera stadsborna och att föra ut högklassig konst till ett område som saknar offentlig konst och bildkonsttjänster.

De kollektiva stadskonstprojekten kommer att ingå som en del av det här upplägget. Det inleddes våren 2016 med att stifta bekantskap med området samt dess invånare och aktörer. HAM arrangerade konstverkstäder och -läger för olika Jakobackabor. Verk från HAM:s samlingar kommer också att placeras i offentliga lokaler i Jakobacka.

Utgångspunkter och mål

 • – Projektet genomförs i Jakobacka i nära samarbete med områdets invånare och aktörer samt under vägledning av ett team från HAM.
 • – Invånarna i området ska ha en betydelsefull roll i projektet och deras medverkan ska vara en naturlig del av det.
 • – Formen är inte given. Det centrala är processen, händelsen och gemenskapen, inte ett objekt eller en utställning. HAM utesluter dock inte att processen utmynnar i ett objekt. HAM väljer ut det förslag som ses som lämpligt och genomförbart i området.
 • – HAM beställer ett verk av en utvald konstnär eller konstnärsgrupp. HAM uppmuntrar också till branschöverskridande arbetsgrupper och samarbete mellan olika konstgrenar.

Vi forutsätter

 • – Samarbetsförmåga och intresse att verka tillsammans med Jakobackabor och olika aktörer.
 • – Åtagande och engagemang att genomföra projektet.
 • – Självständig dokumentering av projektet, planering av dokumentationen och medverkan i den i samarbete med HAM.
 • – Deltagande i utvärdering av projektet tillsammans med HAM efter att det avslutats.
 • – Tidigare erfarenhet av motsvarande projekt.

Ansökan

 • – Fritt formulerad ansökan (motivationsbrev), max en A4
 • – CV
 • – Kompletterande material (frivilligt), max en-tre A4:or
 • – Skicka din ansökan i PDF-format per e-post till adressen kirjaamo@hel.fi med rubriken ”Jakomäki”. Ange också diarienumret HEL 2017-000868 i e-postmeddelandets rubrikfält. Meddelandet får inte vara större än 2Mt.

Tidtabell

 • – Ansökningstiden går ut 13.3.2017.
 • – Vi kallar en del av de sökande till intervju i april 2017.
 • – Efter intervjuerna utser vi de konstnärer/grupper av vilka vi beställer en plan för ett samhällskonstprojekt.
 • – Efter att ha bekantat oss med planerna väljer vi ut 1–2 av dem för eventuellt genomförande.
 • – För dem som ska ordna de utvalda projekten arrangerar vi en orienteringsdag i maj 2017, i vilken vi förutsätter att alla medlemmar i arbetsgruppen deltar.
 • – Projektet inleds under sommaren 2017 och genomförs i sin helhet före slutet av sommaren 2918.

Mera information

kurator Satu Oksanen satu.oksanen@hel.fi
museilektor Nanne Raivio nanne.raivio@hel.fi