Konsttävlingen Fredriksbergsterrassen

Vinnaren i tävlingen om offentlig konst till Fredriksbergsterrassen som ska byggas framför det kommande Tripla-centrumet i Mellersta Böle är Akseli Leinonens förslag Ecology stone. Målet med tävlingen var att hitta platsbundna offentliga konstverk av permanent karaktär som stärker Fredriksbergsterrassens karaktär som en trivsam mötesplats för stadsborna. Konstverken ska bidra till att skapa ett område med en egen stark identitet och ge nya synvinklar för såväl stadsborna i området som andra Helsingforsbor och de som rör sig i Böle.

Den omfattande ombyggnaden av Mellersta Böle har redan kommit i gång med bygget av centrumet Tripla runt Böle station. Man satsar hårt på att göra det offentliga uterummet i Mellersta Böle trivsamt och högklassigt. Böle bro byggs om till en bred urban gata. Den nya stationen i Böle och köpcentret Tripla ska stå klart hösten 2019. Kontorslokalerna och bostäderna i anslutning till Tripla uppskattas stå klara 2021.

Helsingfors stad och YIT Rakennus Oy arrangerade 19.1.2016–15.2.2017 en allmän idétävling i två faser om offentliga konstverk till det kommande fotgängarområdet på bron som förenar Östra och Västra Böle. Stadsplaneringsverket, byggnadsverket och byggnadstillsynsverket har samarbetat med Helsingfors stadskansli och konstmuseet HAM i projektet.

Den första fasen av tävlingen avslutades 15.9.2016 och samlade in sammanlagt 148 förslag. Av dem gick åtta vidare till andra fasen av tävlingen. Konstnärerna bakom de åtta förslagen var Kirsi Kaulanen, Laura Könönen, Akseli Leinonen, Lotta Mattila, Jarmo Mäkilä, Risto Pentikäinen, Tiina Raitanen samt arbetsgruppen Pentti Kareoja, Aimo Katajamäki & Marko Pulli. Tävlingens andra fas tog slut 15.2.2017.

Ecology Stone – landmärkesliknande och dramatiskt

Aleksi Mäkilä: Ecology Stone (rendering image)
Aleksi Mäkilä: Ecology Stone (rendering image)

Bedömningsnämnden utsåg förslaget Ecology Stone enhälligt till vinnare. Bakom förslaget står konstnären Akseli Leinonen. Bedömningsnämnden anser att idén med förslaget Ecology stone är fräsch och spännande. Konstverket är dramatiskt, innehåller en stark spänning och skapar en intressant kontrast mellan naturen och den byggda miljön. Verkets uppbyggnad är exceptionellt lyckad och kreativ i relation till den omgivande miljön och det fungerar som ett slags landmärke i området. Samtidigt är konstverket diskret och utvecklas i tiden.

Akseli Mäkilä: Ecology Stone (pienoismalli). Kuva: HAM / Maija Toivanen
Akseli Mäkilä: Ecology Stone (modell). Foto: HAM / Maija Toivanen

Tiina Raitanens förslag Reminiscence kom på andra plats i tävlingen. Enligt nämnden behandlar det platsens historia på ett uppfinningsrikt och fördomsfritt sätt med hjälp av ”stadsarkeologin”. Formspråket i förslaget är inspirerande och bildar en modig och orubblig helhet.

Tiina Raitanen: Reminescence (pienoismalli). Kuva: HAM / Maija Toivanen
Tiina Raitanen: Reminescence (modell). Foto: HAM / Maija Toivanen

På delad tredje plats kom Jarmo Mäkiläs Jätinlinna och Lotta Mattilas Puro. Jarmo Mäkiläs Jätinlinna är ett verk som bär med sig en story, en historia. Den lyfts lekfullt fram i den tredimensionella formen samtidigt som där också finns mörkare undertoner.

Enligt nämnden är Lotta Mattilas Puro ett känsligt och delikat verk som fyller det stora utrymmet samtidigt som skalan är mänsklig. Verket är tillgängligt och naturtemat behandlas ur ett lokalt perspektiv.

Jarmo Mäkilä: Jätinlinna (pienoismalli). Kuva: HAM / Maija Toivanen
Jarmo Mäkilä: Jätinlinna (modell). Kuva: HAM / Maija Toivanen
Lotta Mattila: Puro (pienoismalli). Kuva: HAM / Maija Toivanen
Lotta Mattila: Puro (modell). Foto: HAM / Maija Toivanen

Dessutom får Laura Könönens förslag Still Life ett hedersomnämnande av bedömningsnämnden. Det är ett dynamiskt verk med en ambitiös skala. Med statiskt material lyckas man skapa en känsla av rörelse.

Laura Könönen: Still Life (pienoismalli). Kuva: HAM / Maija Toivanen
Laura Könönen: Still Life (modell). Foto: HAM / Maija Toivanen