HAM shop

HAM shop har tagit i bruk ett nytt koncept, där sortimentet och presentationen av produkter har setts över tillsammans med utomstående kuratorer. HAM har samarbetat med Katja Hagelstam och Veera Kulju på galleri LOKAL och deras visuella stil kan ses i det förnyade sortimentet. Nästan hundra nya produkter kommer till försäljning under våren. Utöver dem saluför affären också fortsättningsvis HAM:s publikationer och gamla bekanta produkter.

LOKAL har satt en lokal prägel på HAM shops sortiment och introducerat ett fyrtiotal nya finländska formgivare och hantverkare. Sortimentet består av design och konsthantverk som producerats etiskt och ekologiskt i Finland. Ett starkt motiv är att stödja lokalt arbete och erbjuda kunderna ett högklassigt alternativ. Många av de hantverkare och formgivare som står bakom butikens nya produkter arbetar i Helsingforsregionen och i det uppfräschade sortimentet ingår också små serier samt unika alster.

HAM shop är öppen tis–sön klo 11–19.
tel. (09) 310 87086