Historia

HAM:s biografi

1885          Helsingfors stads konstsamling fick sin början. Stadsfullmäktige mottog en staty av poeten Johan Ludvig Runeberg som skulpterats av Walter Runeberg.

1954           Bildkonstkommissionen som verkade under stadsstyrelsen grundades. Den bestod av förtroendemän och bildkonstnärer.

1966          En konstsekreterare anställdes till stadskansliet, som bland annat verkade som intendent för Glogalleriet och förvaltade stadens konstsamling.

1967          Helsingfors stad köpte Mejlans herrgård, det vill säga byggnaderna som hörde till Villa Bredablick. Man bestämde sig för att reservera stenbyggnaden för konstmuseets behov. Konstverkskommissionen föreslog att ett konstcentrum planeras på platsen.

1968          Glogalleriet öppnades på Unionsgatan.

1972          Stadsfullmäktige beslutade att ta emot Bäcksbackas donation. Reparationen av den gamla stenbyggnaden på Mejlans herrgård blev färdig och öppnades för allmänheten.

1973          Planeringen av byggandet av Mejlans museum inleddes, så man skulle få en lämplig utställningslokal för samlingen som donerats av Bäcksbacka.

1975          Byggandet av Mejlans museum inleddes.

1976          Bäcksbacka samling överfördes slutligen till stadens ägo efter att Konstmuseet Mejlans öppnades.

1979          Stadens konstsamling slogs samman med kulturcentralen och konstsamlingarnas namn blev till Stadens konstmuseum.

1985          Stenbyggnaden på Mejlans herrgård renoverades till en konserveringsinrättning.

1998          Konstmuseet blev ett självständigt ämbetsverk.

1999          Nya utställningslokaler öppnades i Tennispalatset.

1999          Glogalleriets grundrenovering blev färdig.

2012          Verksamheten i Mejlans museibyggnad upphörde.

2015          Glogalleriets verksamhet i lokalerna på Unionsgatan upphörde.

2015          25.9 det förnyade HAM öppnas i Tennispalatset.