Öppen data

Helsingfors stad har rikligt med öppna data, som samlats på Helsinki Region Infoshare-sidorna. Du kan ladda ner HAM:s öppna data från denna sida:

  • Konstmuseets utställningar från år 1976
  • Konstmuseets enprocentsprojekt från år 1992
  • Helsingfors offentliga skulpturer

Konstmuseets och Glogalleriets utställningar

Helsingfors konstmuseums utställningar har samlats på en lista sedan år 1976. Listan innehåller utställningens namn, tidpunkt och plats. Listan finns för tillfället endast på finska.

Konstmuseets enprocentsprojekt från år 1992

Enprocentsprojekt har listats här från och med år 1992. I tabellen finns uppgifter om konstnären, verkets namn, året när verket blev färdigt, plats (skola, hälsocentral e.d.), gatuadress samt stadsdel. Helsingfors konstmuseums samlingar blir större genom museets egna anskaffningar, donationer samt genom enprocentsprincipen som tillämpas för offentliga byggprojekt.

Helsingfors offentliga skulpturer

Till Helsingfors konstmuseums samling av offentlig konst hör ungefär 200 offentliga skulpturer i Helsingfors. Sammanlagt har staden nästan 500 uteskulpturer och historiska minnesmärken. Till konstmuseets samling hör enbart de verk som finns på stadens tomter, parker, gator och öppna platser.

Skulpturerna läge finns på huvudstadsregionens servicekarta. Servicekartans REST-gränssnitt ger uppgifter om skulpturerna som syns på kartan (basfakta och koordinater).

På denna sida kan du även ladda ner en tabell som innehåller följande uppgifter om offentliga skulpturer:

  • verkets namn
  • gatuadress
  • ägare
  • konstnär
  • avtäckt
  • verkets copyright
  • url till hemsidan