Kom och upplev

Evenemang, guidningar, konstverkstäder, skulpturvandringar. Anvisningar för skolor och grupper. Hämta hit dina vänner, gläd dina närmaste, upplev i grupp eller själv.

Vi erbjuder allt möjligt som är roligt att göra och uppleva.

******

HAM är stangt 30.11.2020-16.5.2021

Koordinationsgruppen drog upp riktlinjer om att alla kundlokaler som är öppna för allmänheten, med undantag av turer för ledd hobbyverksamhet för 12-åringar och yngre, fortsättningsvis hålls stängda fram till den 16 maj 2021. Detta gäller till exempel städernas alla kulturhus och museer.

Alla öppna guidningar och bokade gruppguidningar på HAM har avbokats för denna period. Om du har bokat en plats på en öppen guidning eller beställt guidning för en grupp informerar vi dig om avbokningen även per e-post.

Om du har frågor om en bokad gruppguidning, vänligen kontakta oss på hamvaraukset@hel.fi eller tfn (09) 310 87003.

******