Kom och upplev

Evenemang, guidningar, konstverkstäder, skulpturvandringar. Anvisningar för skolor och grupper. Hämta hit dina vänner, gläd dina närmaste, upplev i grupp eller själv.

Vi erbjuder allt möjligt som är roligt att göra och uppleva.

******

HAM är stangt 30.11.2020-31.3.2021

Vid sitt möte 18.2.2021 drog huvudstadsregionens koordineringsgrupp upp riktlinjer för de gällande begränsningarna och rekommendationerna. Dessa förblir huvudsakligen i kraft fram till slutet av mars 2021, dessutom ska regionen förbereda sig för att ta i bruk de befogenheter som den nya lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör, åtminstone vad gäller paragrafen 58 d.

Alla öppna guidningar och bokade gruppguidningar på HAM har avbokats för denna period. Om du har bokat en plats på en öppen guidning eller beställt guidning för en grupp informerar vi dig om avbokningen även per e-post.

Om du har frågor om en bokad gruppguidning, vänligen kontakta oss på hamvaraukset@hel.fi eller tfn (09) 310 87003.

******