Lära sig och lära ut

Välkommen till konstmuseet! Vi erbjuder guidade turer för skol- och daghemsgrupper. Konstverkstäder kan inte ordnas på grund av undantagssituationen. Ni kan också besöka museet självständigt med en grupp. Vi tar stegvis in grupper till museet. Vi ber dig därför att även meddela oss i förväg om självständiga gruppbesök.

Vi hjälper gärna med alla frågor kring besök för skol- och daghemsgrupper.
Ta kontakt: hamvaraukset@hel.fi eller tfn (09) 310 87003.

Bekanta dig här med våra anvisningar för ett säkert museibesök.