Lära sig och lära ut

Välkommen till ett säkert museibesök! Under hösten 2020 erbjuds guidningar för skol- och daghemsgrupper. Tills vidare anordnas inga workshoppar. Vi tar stegvis in grupper till museet. Vi ber dig därför att även meddela oss i förväg om egna gruppbesök. Bekanta dig här med våra anvisningar för ett säkert museibesök.

Lyssna, diskutera och fundera!

*****

HAM är stangt 30.11.2020-30.4.2021

Under sitt möte 24.3.2021 linjerade huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona upp att regionens begränsningar och rekommendationer som gäller privata tillställningar, hobbyverksamhet, användningen av offentliga lokaler och distansarbete fortsätter fram till 30.4.2021.

Alla öppna guidningar och bokade gruppguidningar på HAM har avbokats för denna period. Om du har bokat en plats på en öppen guidning eller beställt guidning för en grupp informerar vi dig om avbokningen även per e-post.

Om du har frågor om en bokad gruppguidning, vänligen kontakta oss på hamvaraukset@hel.fi eller tfn (09) 310 87003.

*****