Lära sig och lära ut

HAM erbjuder läromaterial för utställningsbesöken. De har temalagts så att de stöder den nya läroplanen. Med hjälp av dem kan ni förbereda utställningsbesöket och bredda behandlingen av utställningens teman i klassen även efter museibesöket.

Lyssna, diskutera och fundera!

Lärarinfo

HAM bjuder in lärare en gång per termin till ett infotillfälle där vi berättar om kommande utställningar och program för skolor. Anmäl dig till infotillfällets inbjudningslista hamvaraukset(at)hel.fi

Välkommen på HAM:s lärarinfo ti 29.8. kl. 16-17.30!

Vi presenterar höstens utställningar, guidningar och konstverkstäder.
Plats: HAM Helsingfors konstmuseum, Södra järnvägsgatan 8
Förhandsbokning: hamvaraukset@hel.fi, tel. (09)31087003, må-to kl. 9-12 och fr 13-15

Guidningar för skolelever

Konstverkstäder för skolelever