Lära sig och lära ut

Välkommen till ett säkert museibesök! Under hösten 2020 erbjuds guidningar för skol- och daghemsgrupper. Tills vidare anordnas inga workshoppar. Vi tar stegvis in grupper till museet. Vi ber dig därför att även meddela oss i förväg om egna gruppbesök. Bekanta dig här med våra anvisningar för ett säkert museibesök.

Lyssna, diskutera och fundera!

*****

HAM är stangt 30.11.2020-31.1.2021

Under sitt möte 5.1.2021 drog koordinationsgruppen upp riktlinjer för att de gällande begränsningarna och rekommendationerna ska förbli i kraft fram till 31.1.2021. Syftet med att förlänga giltighetstiden är att förebygga spridningen av epidemin och den nya virusvarianten samt hotet av att social- och hälsovården överbelastas. Vid behov förlängs de tidsbestämda rekommendationernas och begränsningarnas giltighet ytterligare efter det nya slutdatumet.

Alla öppna guidningar och bokade gruppguidningar på HAM har avbokats för denna period. Om du har bokat en plats på en öppen guidning eller beställt guidning för en grupp informerar vi dig om avbokningen även per e-post.

Om du har frågor om en bokad gruppguidning, vänligen kontakta oss på hamvaraukset@hel.fi eller tfn (09) 310 87003.

*****