Lära sig och lära ut

Välkommen till konstmuseet! Vi erbjuder guidade turer och konstverkstäder för skol- och daghemsgrupper.  Ni kan också besöka museet självständigt med en grupp. Vi tar stegvis in grupper till museet. Vi ber dig därför att även meddela oss i förväg om självständiga gruppbesök.

Vi hjälper gärna med alla frågor kring besök för skol- och daghemsgrupper.
Ta kontakt: hamvaraukset@hel.fi eller tfn (09) 310 87003.

Bekanta dig här med våra anvisningar för ett säkert museibesök.