Lära sig och lära ut

Välkommen till ett säkert museibesök! Under hösten 2020 erbjuds guidningar för skol- och daghemsgrupper. Tills vidare anordnas inga workshoppar. Vi tar stegvis in grupper till museet. Vi ber dig därför att även meddela oss i förväg om egna gruppbesök. Bekanta dig här med våra anvisningar för ett säkert museibesök.

Lyssna, diskutera och fundera!

Lärarinfo

HAM bjuder in lärare en gång per termin till ett infotillfälle där vi berättar om kommande utställningar och program för skolor. Anmäl dig till infotillfällets inbjudningslista hamvaraukset(at)hel.fi