Läromedel

HAM erbjuder läromedel till utställningarna. Uppgiftspaketen kan beroende på utställning användas under museibesöket eller i skolan före eller efter museibesöket.