Enprocentsprincipen

Helsingfors samling över offentlig konst utökas även genom den så kallade enprocentsprincipen. I enlighet med Helsingfors stadsstyrelses beslut ska ungefär en procent av byggnadsbudgeten för stadens större offentliga byggprojekt användas för konstanskaffningar. Verk som har bekostats på detta sätt finns bland annat i nya stadsdelar som håller på att byggas, i sjukhus och daghem.

Enprocentsprincipen används i regel för att beställa nya konstverk som är speciellt planerade för deras placeringsplats. Anskaffningarna verkställs i samarbete med byggnadens arkitekt, byggherren, beställaren samt konstnären. HAM verkar som sakkunnig och koordinerar samarbetet.

Enprocentsprincipen har följts i Helsingfors sen år 1991.

I allmänhet anskaffas verk enligt enprocentsprincipen för placering utanför byggnader, men även i samband med byggande av parker och gator. Även i samband med grundrenoveringar kan man tillämpa enprocentsprincipen.

Enprocentsprincipen har följts i Helsingfors sen år 1991. Stadsstyrelsen förnyade tillämpningen av principen år 2011. Samtidigt fastställdes den praxis och de metoder som ska följas när principen tillämpas.

Alla verk som anskaffats i Helsingfors med hjälp av principen läggs till HAM:s samling. Vad gäller verk i offentliga byggnader är byggnadens beställare eller användare skyldig att sköta om och underhålla verket. Ansvaret för konservering och restauration ligger hos HAM.

Mer om enprocentsprincipen (på finska)