HAM:s samlingspolicy

Samlingspolicyn, eller det samlingspolitiska programmet, är museets verksamhetsplan på lång sikt. I den beskrivs hur museet har arrangerat utökandet, lagringen, bevarandet, presenterandet samt konserveringen av och forskning kring samlingarna. Den fastställer även museets olika samlingsprocesser.

I det konstsamlingspolitiska programmet beskrivs även förberedandet av anskaffningar, beslutsfattandet samt olika anslag.

Kokoelmapolitiikka_2012

Samlingspolicy 2012

The Collections Policy 2012

Baana © HAM / Hanna Kukorelli