Samling Bäcksbacka

Leonard och Katarina Bäcksbackas samling som donerades till Helsingfors stad år 1976 är grunden till Helsingfors konstmuseum. Det är en helhet på ungefär 430 verk som konstkännaren och galleristen Leonard Bäcksbacka samlat.

Till donationssamlingen hör ett stort antal pärlor ur den finländska konsthistorien, till exempel Tyko Sallinens Mirri (1910). Andra konstnärer i samlingen är bland annat Ragnar Ekelund, Marcus Collin, Alvar Cawén och Jalmari Ruokokoski. Samlingen har senare utökats med verk, bland annat Collins Sju bröder.

Ett villkor för donationen som gjordes i Leonard och Katarina Bäcksbackas namn var att helheten förvaras på en plats, där största delen av samlingen permanent är utställd. Konstmuseet Mejlans byggnad byggdes ursprungligen särskilt för samling Bäcksbacka.

Ungefär en fjärdedel av HAM:s utställningslokaler är tillägnade samling Bäcksbacka. Samlingen presenteras i olika skiftande utställningar.

Donationer

HAM:s historia

Utställningen Konstsalongen 100 år

Bäcksbackas utställningskatalog