Samlingen av öppna data

HAM öppnar upp helsingforsarnas konstsamling så att alla kan utnyttja den. Vem som helst får använda de här öppna verken för att skapa egna konstalster. Det går att göra till exempel tygmönster, mobilskal eller T-shirtar med målningarna som grund.

De första verken i samlingen av öppna data är Vilho Lampis Limingo å (1934) och Jalmari Ruokokoskis Landskap med regnbåge (1912). HAM har ambitionen att i fortsättningen tillåta fritt bruk av fler verk i helsingforsarnas konstsamling.

Man får gärna fotografera idéer och slutresultat som verken gett upphov till och ladda upp dem på Instagram med taggen #HAMdata.