Åtkomlighetsverktyg

A.I. Virtanens minnesmärke

Mejerivägen 4, Pitäjänmäki • Helsingfors • Konstnär Terho Sakki
Publicerad 1995 • © Kuvasto

Skulptörens, professor Terho Sakkis, produktion har visats både i Finland och utomlands. Bl.a. löparstatyn av Lasse Virén i parken bakom Sporthallen är Terho Sakkis arbete. Artturi Ilmari Virtanen (1895-1973), banbrytare för den biokemiska forskningen i Finland, var professor i biokemi vid Tekniska högskolan och vid Helsingfors universitet. Sin huvudsakliga forskargärning utförde han i Valios laboratorier och som chef för Biokemiska forskningsanstalten. Virtanen fick Nobelpriset i kemi 1945. Det mest kända resultatet av hans forskning är metoden för konservering av färskt kreatursfoder, den s.k. AIV-metoden. Valio beställde skulpturen direkt av konstnären, så den ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

A.I. Virtanens minnesmärke – Servicekarta

Terho Sakki: A.I. Virtanen, 1995. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Terho Sakki: A.I. Virtanen, 1995. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum