Åtkomlighetsverktyg

På morgonen / Kalvar

Storkärrs köpcentrum, Baggbölevägen, Månsas • Helsingfors • Konstnär Miina Äkkijyrkkä
Publicerad 1978 • © Kuvasto

Skulpturen På morgonen är gjuten i brons och föreställer tre kalvar. Stilen är realistisk, och framställningen baserar sig på noggranna naturiakttagelser och kunskaper om motivet, vilket är karakteristiskt för Miina Äkkijyrkkäs (f. 1949) koskulpturer. Skulpturen är också känd under namnet Gödkalvarna (Juottovasikat).

Äkkijyrkkäs andra "koverk" är bl.a. Plåtkor; två stora, färggranna kor formade av bilskrot som temporärt fanns placerade i Gräsviken.

På morgonen / Kalvar hör till HAM:s egen samling.

På morgonen / Kalvar – Servicekarta

Miina Äkkijyrkkä: På morgonen / Kalvar, 1978. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Miina Äkkijyrkkä: På morgonen / Kalvar, 1978. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli