Åtkomlighetsverktyg

ABC kissa kävelee

Blåsävsgränden 1 • Helsingfors • Konstnär Pekka Nevalainen
Publicerad 1996 • © Kuvasto

Pekka Nevalainens (f. 1951, Tyrvis) verk ABC kissa kävelee bygger på en känd finsk barnramsa.

En grå katt klättrar upp längs en stege till toppen av ett stort A och sträcker sig upp mot en C-formad månskära som det står ett litet B på. Skulpturens formspråk har ett tilltal som är bekant för barn. Kattgestalten påminner om figurerna i tecknade serier.

Verket är cirka fem meter högt. Konstnären har använt sig av målat stål och glasfiber. Den bokformade sockeln består av gjuten betong och keramikplattor. Verket har uppförts på lågstadieskolans gård i Gräsviken. Skolan är inriktad på konst- och färdighetsämnen.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

ABC kissa kävelee – Servicekarta

Pekka Nevalainen: ABC kissa kävelee, 1996. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Rikkonen

Pekka Nevalainen: ABC kissa kävelee, 1996. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Rikkonen