Åtkomlighetsverktyg

Arcum Tendit Apollo

Barnslundens park, Kampen • Helsingfors • Konstnär Emil Cedercreutz
Publicerad 1924 • © Kuvasto

Skulpturen Arcum Tendit Apollo (Apollo spänner sin båge) föreställer konsternas beskyddare, guden Apollo. Emil Cedercreutz (1879-1949) hade ursprungligen planerat skulpturen som ett monument över författaren Alexis Kivi, och han deltog också med verket i en allmän tävling som ordnades om minnesmärket på 1920-talet.

Efter många turer beställde monumentkommittén minnesmärket av skulptören Wäinö Aaltonen, och 1939 restes en porträttlik skulptur av nationalskalden framför Nationalteatern på Järnvägstorget.

Skulpturen med Apollo som spänner sin båge fanns som gipsmodell på Emil Cedercreutz museum i Harjavalta tills museistiftelsen lät gjuta den i brons och skänkte den till Helsingfors stad.

Enligt donatorernas önskan placerades skulpturen nära Satakuntatalo och avtäcktes i Barnslundens park 3.4.2001.

Den två meter höga basen är av svart diabas från Varpaisjärvi. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Arcum Tendit Apollo – Servicekarta

Emil Cedercreutz: Arcum tendit Apollo, 1924. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Emil Cedercreutz: Arcum tendit Apollo, 1924. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis