Åtkomlighetsverktyg

Artism, Crash ja Space

Gårdsbacka metrostation • Helsingfors • Konstnär Kimmo Hela-aro, Henry Pulla
Publicerad 1988 • © Konstnären

Helsingfors stads trafikverk beställde graffitin på Gårdsbacka station av Kimmo Hela-aro och Henry Pulla. Verken är målade på separata paneler, som hängts upp på metrobanans vägg.

Artism, Crash ja Space – Servicekarta

Kimmo Hela-aro och Henry Pulla: Artism, Crash ja Space, 1988. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Kimmo Hela-aro och Henry Pulla: Artism, Crash ja Space, 1988. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum