Åtkomlighetsverktyg

Ässä-regmentets minnesmärke / Lejonstatyn till minne av JR 11

Alli Tryggs park, Berghäll • Helsingfors • Konstnär Aarre Aaltonen
Publicerad 1940 • © Kuvasto

Den obeliskformade skulpturen är av grå granit och bär en relief av ett lejon på framsidan. Texten på framsidan lyder:

"De överlevande från Infanteriregemente 11 reste denna staty den 13 okober 1940 till minne av sina i kriget 1939-40 fallna kamrater". Och på baksidan: "Hatialahti Uuras Ylä-Sommee Viborgska viken".

Stridsenheten JR 11 var sammansatt av män från Sörnäs och Berghäll ock kallades också Ässä-regementet. Skulpturen, också kallad Lejonstatyn, restes till minne av Infanteriregementet 11 och står i parken som fått sitt namn efter eldsjälen, folkbildaren och nykterhetskämpen Alli Trygg.

Ässä-regmentets minnesmärke / Lejonstatyn till minne av JR 11 – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum