Åtkomlighetsverktyg

Solur (2)

Sandstrand • Helsingfors • Konstnär Gerda Qvist
Publicerad 1931 • © Upphovsrättens innehavare

Helsingfors stad ordnade en allmän skulpturtävling 1931 om verk till stadens offentliga platser. Ett av de många förslag som utfördes var Gerda Qvists (1883-1957) Solur. Soluret står på ett postament av svart granit med reliefer och inskriptionerna TEMPUS FUGIT (tiden flyr), årtalet MCMXXXI och G. QVIST.

Verket hör till HAM:s egen samling.

Solur (2) – Servicekarta

Gerda Qvist: Solur (2), 1931. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Gerda Qvist: Solur (2), 1931. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli