Åtkomlighetsverktyg

Den öppna famnen (Stenbänken)

Stadsträdgården • Helsingfors • Konstnär Alpo Jaakola
Publicerad 1972 • © Kuvasto

Jaakola hör till de konstnärer som blev kända som den avantgardistiska nyrealismens försvarare på 1960-talet. Till Jaakolas avantgarde-arbeten hör bl.a. verk som består av maskindelar. Han är också den abstrakta seriens pionjär i Finland. Bänkskulpturen avbildar en rolig familj som erbjuder de förbipasserande en stunds vila i sin famn. Materialet är granit. Den öppna famnen deltog i en utställning under Helsingfors festspel och förvärvades till stadens konstmuseums samlingar 1977.

Den öppna famnen (Stenbänken) – Servicekarta

Alpo Jaakola: Den öppna famnen (Stenbänken), 1972. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Alpo Jaakola: Den öppna famnen (Stenbänken), 1972. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli