Åtkomlighetsverktyg

Big Andy -totempålen (Bortförts)

Stor-Anders lekpark, Marudd • Helsingfors • Konstnär Markus Jusslin
Publicerad 1990 • © Konstnären

Helsingfors stads byggnadsverk har låtit göra lekfulla skulpturer till lek- och hundparker och andra offentliga platser i olika delar av staden: pingviner, kossor, hundar, Finlands lejon, Disney-figurer m.m. Arbetet har utförts som sysselsättningsarbete under Jukka Toivonens ledning.

Big Andy är gjord av Markus Jusslin som på traditionellt sätt skurit ut totempålen ur en gammal elstolpe. Finland-Amerika-föreningarnas förbund bistod med experthjälp, bl.a. hur man rättroget täljer en totempåle enligt gammal indiansk tradition.

Verket är skadat och har bortförts. Det ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Big Andy -totempålen (Bortförts) – Servicekarta

Markus Jusslin: Big Andy -totempålen, 1990. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Markus Jusslin: Big Andy -totempålen, 1990. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli