Åtkomlighetsverktyg

Convolvulus

Kajsaniemiparken, Kluuvi • Helsingfors • Konstnär Viktor Jansson
Publicerad 1931 • © Upphovsrättens innehavare

Convolvulus är en symbolisk skulptur som föreställer en ung kvinna. Convolvulus är det vetenskapliga namnet för det vi vardagligt kallar snårvindan eller livstråden.

Viktor Jansson (1886-1958) gjorde fr.o.m. 1929 flera utkast till skulpturer föreställande en ung kvinna, av vilka Convolvulus är en. Gemensamt för skulpturerna var en strävan till ett förfinat och rent uttryck och en i viss mån abstraherad form. Convolvulus framställer kvinnan med ena handen lyft i en gest som kan uppfattas dels beskyddande, dels välsignande. Skulpturen har bl.a. tolkats som en symbol för vårens ankomst. Convolvulus är en av de skulpturer som inköptes efter stadens tävling om konstverk för offentliga platser 1930-31. Viktor Janssons bronsskulptur är 240 cm hög. En annan 120 cm hög version av Convolvulus finns på Bertel Hintzes grav på Sandudds begravningsplats.

Viktor Janssons dotter Tove Jansson stod modell för skulpturen.

Verket hör till HAM:s egen samling.

Convolvulus – Servicekarta

Viktor Jansson: Convolvulus, 1931. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Viktor Jansson: Convolvulus, 1931. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen