Åtkomlighetsverktyg

Livets nektar

ALKO-bolagen, Sundholmsstrand 7, Gräsviken • Helsingfors • Konstnär Gunnar Finne
Publicerad 1938 • © Kuvasto

Gunnar Finne studerade först arkitektur och sedan vid Centralskolan för konstflit, där han blev möbelarkitekt. Han fortsatte sina studier i Wien, det unga seklets stora konstcentrum, där han bl.a. tog intryck av arkitekten Joseph Hoffmann. Något som avspeglar sig i hans verk i den lätthet och elegans som skiljer hans verk från tidens karga nationalromantiska stil. Stilen i den keramikrelief i fem delar som Finne utförde för Alkos huvudkontor (arkitekt Väinö Vähäkallio) är klassisk och samtidigt stiliserande. Figurerna är inte realistiska, utan symboliskt gestaltade men med tydligt urskiljbara människo- och djurfigurer.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Livets nektar – Servicekarta

Gunnar Finne: Livets nektar, 1938. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Gunnar Finne: Livets nektar, 1938. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum