Åtkomlighetsverktyg

Livets ström

HUCS Psykiatricentrum, Välskärinkatu 12 • Helsingfors • Konstnär Pauno Pohjolainen
Publicerad 2006 • © Kuvasto

Helsingfors stads byggnadsverk har beställt ett konstverk av konstnär Pauno Pohjoainen (f. 1949) till Hesperia sjukhus byggnad nr 32. Konstverket är flere våningar högt och fungerar samtidigt som ett skydd kring balkongerna på byggnadens sydfasad.

Konstverket är ett så kallat procentkonstverk som bekostas ur de till byggprocessen hörande medlen. Verket hör till HAM:s egen samling.

Livets ström – Servicekarta

Pauno Pohjolainen: Livets ström, 2006. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Pauno Pohjolainen: Livets ström, 2006. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli