Åtkomlighetsverktyg

Flai-Flai (Förstört)

Kånalas finska lågstadieskola, Ledvägen 1, Kånala • Helsingfors • Konstnär Antti Nordin
Publicerad 1990 • © Kuvasto

Hilapeltos lågstadieskola är den första skolan i Helsingfors där en procent av byggnadskostnaderna användes till bildkonst. Verket hör till HAM:s egen samling.

Antti Nordins skulptur är mycket omtyckt av de klätterglada barnen. Trots att skulpturen påminner om jättelika byggklossar passar den bra in i miljön. Konflikten mellan den geometriskt regelbundna konstruktionen och den skenbart vårdslösa lutningen skapar ett humoristiskt intryck. Skulpturen är av målat stål och den restes 1990.

Flai-Flai (Förstört) – Servicekarta

Antti Nordin: Flai-Flai, 1990. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Antti Nordin: Flai-Flai, 1990. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli