Åtkomlighetsverktyg

Fucus

Pilgrimsparken • Helsingfors • Konstnär Jussi Heikkilä
Offentliggjord 2010 • © Kuvasto

Jussi Heikkiläs (f. 1952) tredelade verkhelhet finns i Eirastranden. Två av delarna återfinns i Heliga Birgittas park och den tredje i Pilgrimsparken. Utgångspunkten för verket i syrafast stål är tre öar i Finska viken: Gråhara, Tunnholmen och Sommarn. Skulpturerna har formen av öarnas konturer och ytan ett mönster som hänvisar till blåstång.

Konstnären har själv vistats på alla tre öarna. Gråhara ligger cirka sex kilometer söderut från Helsingfors, Tunnholmen finns i Borgå skärgård och Sommarn i Ingå. Heikkilä tar i sin konceptuella konst ställning till naturens och miljöns tillstånd. Han iakttar hur naturen mår och människans förhållande till naturen. Ofta använder han också naturmaterial i sina verk, till exempel trä och fågelfjädrar.

Verket har finansierats av Helsingfors stad som ett procentanslagsprojekt. Verket ingår i Helsingfors konstmuseums samling.

Fucus – Servicekarta

Jussi Heikkilä: Fucus, 2010. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Jussi Heikkilä: Fucus, 2010. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli