Åtkomlighetsverktyg

Georg Malmsténs minnesmärke

Malmsténshörnet, Etu-Töölö • Helsingfors • Konstnär Raimo Heino
Publicerad 1992 • © Kuvasto

Den mångsidige musikmannen Georg Malmstén (1902-1981) är känd framför allt för sin underhållningsmusik. En stor del av hans melodier, barnsånger och filmmusik lever kvar i folkets minne som evergreens. Georg Malmsténs minnemärke avtäcktes 1992 till minne av hans 90-årsdag. Det består av ett postament i röd granit och en rund medalj i brons med ett porträtt av Malmstén i låg relief. På baksidan finns några av hans mest kända sånger uppräknade. Konstnären Raimo Heino, känd medaljkonstnär, har förvandlat den tradtionella medaljen till ett fritt stående minnesmärke. Graniten och bronsmedlajen ger ett värdigt intryck utan överdriven högstämdhet.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Georg Malmsténs minnesmärke – Servicekarta

Raimo Heino: Georg Malmsténs minnesmärke, 1992. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Raimo Heino: Georg Malmsténs minnesmärke, 1992. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen