Åtkomlighetsverktyg

Minnesmärke över striden vid Gornij Dubnjak

Huvudstabens gård, Södra Magasinsgatan 8, Gardesstaden • Helsingfors • Konstnär Frans Sjöström
Publicerad 1881

Striden vid Gornij Dubnjak utkämpades under kriget mellan Ryssland och Turkiet 1877-78, i vilket också soldater från den finska gardesbataljonen deltog. I ockupationen i oktober 1877 av befästningen Gornij Dubnjak, som numera ligger inom bulgariskt område, dog 24 finländare och 99 sårades. Namnen på de stupade finländarna är inhuggna i minnesmärket.

Kriget lever kvar i en finsk sång: "Paljon on kärsitty vilua ja nälkää Balkanin vuorilla taistellessa..." (fritt översatt: Mycket har man lidit av köld och hunger under striderna i bergen på Balkan...)

Minnesmärke ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Minnesmärke över striden vid Gornij Dubnjak – Servicekarta

Frans Sjöström: Minnesmärke över striden vid Gornij Dubnjak, 1881. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Frans Sjöström: Minnesmärke över striden vid Gornij Dubnjak, 1881. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum