Åtkomlighetsverktyg

Hagas hjältestaty / Pionjären

Haga hjältepark, Haaga • Helsingfors • Konstnär Emil Filén
Publicerad 1947 • © Upphovsrättens innehavare

Skulpturen på hjältegraven i Haga är ett av de många fosterländska monument som restes efter vinterkriget och fortsättningskriget. Orsaken till att Haga har sin egen begravningsplats för de stupade beror på att stadsdelen var under kriget en självständig köpingskommun och hagaborna begravdes alltså här.

Skulpturen är också känd vid namnet Pionjären. Karakteristiskt för monumenten är ett realistisk och distinkt formspråk. Pionjären är en version av det antika hjältemotivet den sårade eller döende soldaten. Verket förmedlar ett starkt heroiskt och patriotiskt patos. Skulpturen avtäcktes 1947. Haga köpings fullmäktige donerade medel till bronsskulpturen.

Hagas hjältestaty / Pionjären – Servicekarta

Emil Filén: Hagas hjältestaty (Pionjären), 1947. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Emil Filén: Hagas hjältestaty (Pionjären), 1947. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum