Åtkomlighetsverktyg

Passare och stjärnor

Majstads strandpark • Helsingfors • Konstnär Riikka Puronen
Publicerad 2018 • © Konstnären

Passare och stjärnor – Servicekarta

Riikka Puronen: Passare och stjärnor, 2018. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © HAM / Maija Toivanen

Riikka Puronen: Passare och stjärnor, 2018. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © HAM / Maija Toivanen