Åtkomlighetsverktyg

Hejsan / Snålskjuts

Kapellesplanaden • Helsingfors • Konstnär Viktor Jansson
Publicerad 1940 • © Upphovsrättens innehavare

Fontänskulpturen Hejsan avtäcktes 1942. Utkasten till skulpturen kallades också Snålskjuts. Staden ordnade en tävling om två fontänskulpturer till dammen vid Esplanadkapellet 1939. Efter tävlingen beslöt man att beställa skulpturer av Viktor Janssons (1886-1958) skisser Lek II och Hejsan. Skulputerna gjöts i brons redan 1940, men de avtäcktes först den 15 maj 1942. Hejsan är en skulptur som förenar lekfull sagostämning med klassisk föreställande stiltradition.

Verket hör till HAM:s egen samling.

Hejsan / Snålskjuts – Servicekarta

Viktor Jansson: Hejsan (Snålskjuts), 1940. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Viktor Jansson: Hejsan (Snålskjuts), 1940. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum