Åtkomlighetsverktyg

Minnestenen över Helsingfors första kyrka och kyrkogård

Gustav Adolfs park, Gammelstaden • Helsingfors • Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
Publicerad -

Minnestenen i Gustav Adolfs park är av grovhuggen grå granit. Stenen har inskriptionen: "Tällä paikalla oli Helsingin kaupungin ensimmäinen kirkko ja hautausmaa 1550-1639. På denna plats var första kyrkan och begravningsplatsen i Helsingfors stad belägna."

Minnestenen över Helsingfors första kyrka och kyrkogård – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum