Åtkomlighetsverktyg

Hertonäs arbetare

Mekanikergatan 10 • Helsingfors • Konstnär Sirpa Hynninen, Vesa-Ville Saarinen
Färdigställd 2014 • © Kuvasto

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Hertonäs arbetare – Servicekarta

Sirpa Hynninen och Vesa-Ville Saarinen: Hertonäs arbetare, 2014. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Sirpa Hynninen och Vesa-Ville Saarinen: Hertonäs arbetare, 2014. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli