Åtkomlighetsverktyg

Helsingfors simsällskaps (HSS) minnesplatta

Ursins klippa, Eira • Helsingfors • Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
Publicerad 1967

Helsingfors simsällskap, HSS, avtäckte minnesplattan 1967 vid sitt 80-årsjubileum. Den enkla metallplattan är fastsatt på en natursten på den plats där simsällskapet verkade. Texten lyder "På denna plats kallad Ursins klippa verkade Helsingfors simsällskap åren 1887-1933. Täällä niin kutsutulla Ursinin luodolla vaikutti Helsingfors simsällskap vuosina 1887-1933. HSS 1887-1967".

Helsingfors simsällskaps (HSS) minnesplatta – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum