Åtkomlighetsverktyg

Sittande flicka

Munksnäs gårds park, Ramsays strand, Munksnäs • Helsingfors • Konstnär Mauno Oittinen
Publicerad 1971 • © Upphovsrättens innehavare

Mauno Oittinens "Sittande flicka" finns i parken alldeles intill herrgårdens huvudbyggnad. Materialet är brons. Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Sittande flicka – Servicekarta

Mauno Oittinen: Sittande flicka, 1971. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Mauno Oittinen: Sittande flicka, 1971. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum