Åtkomlighetsverktyg

Joy

Sörnäs • Helsingfors • Konstnär Miina Äkkijyrkkä
Publicerad 2006 • © Kuvasto

Skulptör Miinä Äkkijyrkkäs (f. 1949) verk Joy, som består av två uti plåt förverkligade kalvar kommer att utplaceras på gräsmattan mellan de två körfilerna i södra ändan av Sörnäs strandväg. Skulpurerna är uppställda på socklar av svartmålad plåt. Verket ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samling

Joy – Servicekarta

Miina Äkkijyrkkä: Joy, 2006. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Miina Äkkijyrkkä: Joy, 2006. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli