Åtkomlighetsverktyg

Minnesmärke över en ridhäst

Skvallerbacken, Puotila, Vartiokylä • Helsingfors • Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
Publicerad -

Det finns få uppgifter om detta märkliga minnesmärke. Verket är ett av Helsingfors äldsta minnesmärken och det ansluter sig till Botby gårds ägor. Det består av ett naturstensröse och ovanpå röset finns ett svart granitpostament. Marmorurnan som utsprungligen stod på postamentet var försvunnen en tid, men har nu returnerats på sin plats. På postamentet finns texten "9. Juni 1862".

Det finns många historier om stenröset, och man antar att det skulle vara upprest till minne av gårdens forne ägare, kommerserådet Johan Lindroos. Andra berättelser säger att den förre ägarens älsklingshäst skulle ligga begravd här. Det sägs också att Lindroos trogne hund skulle ha fått minnesmärket rest till sin ära. Stenen pryddes ofta med doftande blomster.

Minnesmärke över en ridhäst – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum