Åtkomlighetsverktyg

Vänner och bymän

Vänskapens park, Itäkeskus, Marjaniemi • Helsingfors • Konstnär Antti Neuvonen
Publicerad 1983 • © Kuvasto

Till minne av vänskaps- och biståndspaktens 35-årsjubileum ordnade Helsingfors stadstyrelse en allmän skulpturtävling som avgjordes 1978 till förmån för Antti Neuvonens (1938-2011) förslag. De stiliserade människofigurerna är större än naturlig storlek. Barnen skapar kontakt mellan de olika grupperna. Skulpturen är gjuten i brons och den avtäcktes 1983. Texten lyder "Monumentum amicitiae popucorum".

Skulpturen hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Vänner och bymän – Servicekarta

Antti Neuvonen: Vänner och bymän, 1983. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Antti Neuvonen: Vänner och bymän, 1983. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen