Åtkomlighetsverktyg

Karusell

Holmgårdsstigen 1 • Helsingfors • Konstnär Nina Terno
Publicerad 1975 • © Konstnären

Nina Ternos (1935-2003) Karusell på Degerö lågstadieskolans sidoenhetens innergård föreställer tre karusellhästar. Skulpturens sockel är kvadratformad med en lätt upphöjd del byggd av stenar. Själva skulpturen är gjuten i grovkornig betong som uppblandats med sten. Nina Terno använder ofta hästar som motiv, t.ex. Den magiska hästen (1983) på skolgården i Ladusved.

Skulpturen hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Karusell – Servicekarta

Nina Terno: Karusell, 1975. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Nina Terno: Karusell, 1975. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli