Åtkomlighetsverktyg

Stadens rötter

Kampens metrostadion • Helsingfors • Konstnär Otto Karvonen
Offentliggjord 2013 • © Konstnären

Stadens rötter – Servicekarta

Otto Karvonen: Stadens rötter, 2013. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Otto Karvonen: Stadens rötter, 2013. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli