Åtkomlighetsverktyg

Landskapsarkitekturen vid reservkraftverket på Skällarn

Reservkraftverket på Skällarn, Gräsviken • Helsingfors • Konstnär Klaus Aalto
Publicerad 2003 • © Konstnären

Helsingfors Energi arrangerade en landskapsarkitekturtävling för gårdsområdet vid reservkraftverket på Skällarn. Syftet var att öka trivseln. Tävlingen riktades till Konstindustriella högskolans studerande och vinnaren utsågs genom en publikomröstning. Av åtta bidrag utgick Klaus Aaltos plan med segern.

I planen har betongmuren på kraftverkets sida och den stora oljecisternen målats med tapetmönster. Figurerna på muren är röda på ljus botten medan cisternen pryds av vita figurer på gul botten. Det går en rödmålad, asfalterad stig från Skällarstranden mot kraftverket, och längs den har man planterat buskar. Kraftverkets gårdsplan är ett stängt område men man kan betrakta verket från Skällarstrandens sida.

Verket ingår inte i Helsingfors konstmuseums samling.

Landskapsarkitekturen vid reservkraftverket på Skällarn – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum