Åtkomlighetsverktyg

Stenträdgården

Undervisningsministeriet, Sjötullsgatan 10, Kronohagen • Helsingfors • Konstnär Lauri Anttila, Kaj Franck, Olli Tamminen
Publicerad 1987 • © Konstnären

Miljökonstverket på undervisningsministeriets innergård beställdes av Statens konstverkskommission och var färdigt 1987. Stengården planerades av professor Kaj Franck i samarbete med Lauri Anttila och Olli Tamminen. På södra väggen finns texten: "Denna gård har sammanställts av finska stenarter och växter. I gården ingår akustiska gångstenar och ett solur som visar dagens middagshöjd".

Stenträdgården är tillägnad vetenskapen och konsten. De olika stensorterna och växterna representerar vetenskapen. Akustiska gångstenar leder fram till en källa mitt på gården. Olli Tamminen har formgivit de tre stenavsatserna på västra sidan. Lauri Anttila har gjort soluret som består av en meridianspegel i den högsta våningen på nordsidan och namnen på fyra orter och deras exakta läge på den västra väggen - Lyöttömäki 20/0, Raudanselänne 30/10, Akkunusjoki 40/20, Rautusjärvi 50/30. De finska stensorterna som kommer från Helsingfors median fungerar som meridianspegelns markeringar, när solljuset som reflekteras via spegeln förflyttar sig över stenläggningen.

Stengården är en spännande kombination av geometriska och organiska former, natur och tuktad natur, levande och dött material, kaos och ordning. Stenträdgården ansluter sig till den japanska trädgården och zenbuddismen, men också till den urfinska naturkänslan.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Stenträdgården – Servicekarta

Lauri Anttila, Kaj Franck och Olli Tamminen: Stenträdgården, 1987. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Lauri Anttila, Kaj Franck och Olli Tamminen: Stenträdgården, 1987. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum