Åtkomlighetsverktyg

Möte (1)

Havsrastbölevägen 27, Rastila, Vuosaari • Helsingfors • Konstnär Pekka Jylhä
Publicerad 1992 • © Kuvasto

Möte innehåller en hänvisning till minimalismen. För minimalismen som blomstrade på 1960- och 70-talet var den rena formen och den vita färgen nästan heliga. Grundformerna i Möte känner alla igen som har studerat teckningens grunder från kompositionsövningarna. Konen, klotet och rektangeln har fått färg i Pekka Jylhäs (s. 1955) variant - någonting oerhört för den dogmatiska minimalismen. Mörkgrått, rödockra och ljusgrönt hör inte till den renläriga minimalismens värld.

En installation måste ta hänsyn till arkitekturen och miljön på ett annat sätt än den s.k. fria skulpturen. Förhållandet till det arkitektoniska rummet måste defineras mycket noggrant för att konstverket skall kunna ta sin plats eller skapa ett eget rum. I Jylhäs Möte ger det ironiska draget uttryck för det ambivalenta förhållandet till arkitekturen. Materialet och leken med de arkitektoniska grundformerna kan läsas som en kommentar till installationens självständiga ställning. Konstverk som definierar rummet är inte enbart onyttig arkitektur.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Möte (1) – Servicekarta

Pekka Jylhä: Möte, 1992. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Pekka Jylhä: Möte, 1992. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli