Åtkomlighetsverktyg

Tre pojkar som bär på ett kärl

Eiraparken, Eira • Helsingfors • Konstnär Matti Haupt
Publicerad 1962 • © Kuvasto

Kesko Oy skänkte de tre pojkarna, som först stod i Keskos huvudkontor vid Kanalgatan, till Helsingfors stad 1962. Sen var statyn franför Höghalms kafé tills den feyttades därifrån år 2000 till Eiraparken.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Matti Haupt (1912-1999) studerade bl.a. under Wäinö Aaltonens ledning 1932-33 och under Marino Marinis ledning i Italien 1937-39.

Konstnären är bl.a. upphovsman till Rådjuret i Ensiparken, atleten i Docksskvären och reliefen på försäkringsbolagets Ilmarinens hus, Södra hamnen 8.

Tre pojkar som bär på ett kärl – Servicekarta

Matti Haupt: Tre pojkar som bär på ett kärl, 1962. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Matti Haupt: Tre pojkar som bär på ett kärl, 1962. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen