Åtkomlighetsverktyg

Larin Paraske

Hagasunds park, Etu-Töölö • Helsingfors • Konstnär Alpo Sailo
Publicerad 1949 • © Kuvasto

Ingermanländskan Larin Paraske (1833-1904) från Karelska näset var en central gestalt i den finska folkdiktningens historia. Hon hade bevarat en omfattande muntlig tradition och var en oersättligt värdefull källa för den karelska kulturen. Över 32 000 upptecknade verser, bl.a. ordspråk, gråtkväden och gåtor, är det största material som insamlats från en enskild runosångare i Finland. Larin Paraske inspirerade också många av tidens vetenskapsmän och konstnärer.

Alpo Sailo (1877-1955) gjorde porträttet av Larin Paraske 1936 för det Kalevala-hus som då planerades men som aldrig byggdes. Hankkija-bolaget reste slutligen 1949 statyn av Larin Paraske i parken vid Mannerheimvägen. Sailo använde bl.a. porträtt som gjorts under Paraskes livstid som modell för sin realistiska skulptur. Bl.a. Albert Edelfeldts porträtt av Paraske använde han för detta ändamål.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Larin Paraske – Servicekarta

Alpo Sailo: Larin Paraske, 1949. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Alpo Sailo: Larin Paraske, 1949. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis