Åtkomlighetsverktyg

Barntransporterna 1939-1945 -minnesplatta

Elielplatsen 2 • Helsingfors • Konstnär Anna Jäämeri-Ruusuvuori
Publicerad 2008 • © Konstnär

Till minne för barnen som sändes till Sverige och Danmark lyder följande text på svenska och finska:

BARNTRANSPORTERNA 1939-1945

FRÅN HELSINGFORS JÄRNVÄGSSTATION SÄNDES UNDER KRIGSÅREN OMKRING 13 000 FINSKA BARN UNDAN KRIGET TILL DE ÖVRIGA NORDISKA LÄNDERNA.

8.5.2008

HELSINGFORS NEJDENS KRIGSBARN RF

Barntransporterna 1939-1945 -minnesplatta – Servicekarta

Anna Jäämeri-Ruusuvuori: Barntransporterna 1939-1945 -minnesplatta, 2008. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM Helsingfors konstmuseum

Anna Jäämeri-Ruusuvuori: Barntransporterna 1939-1945 -minnesplatta, 2008. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM Helsingfors konstmuseum