Åtkomlighetsverktyg

Leo Mechelins porträttbyst

Ständerhusparken, Snellmaninkatu 9, Kruununhaka • Helsingfors • Konstnär Walter Runeberg
Publicerad 1909

Leo (Leopold) Mechelin (1839-1914) var en av de viktigaste politiska ledarna under autonomins senare del. Rättslärd och bevandrad i statskunskap försvarade han Finlands rättigheter under förryskningsperioden. Mechelin bildade en regering år 1905, "Mechelins senat" som anses vara den första politiska regeringen i Finland.

Walter Runeberg gjöt porträttbysten av Leo Mechelin 1909. Porträttet var stadens invånares gåva till den 70-årige Mechelin. Porträttet stod först i Ateneums konstmuseum, men placerades på sin nuvarande plats 1943 av stiftelsen Pro Helsingfors.

Porträttbysten är ett exmepel på Walter Runebergs idealiserande realism.

Verket ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Leo Mechelins porträttbyst – Servicekarta

Walter Runeberg: Leo Mechelins porträttbyst, 1909. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Walter Runeberg: Leo Mechelins porträttbyst, 1909. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen