Åtkomlighetsverktyg

Flammande Fenix

Mejlans finska högstadieskola, Granvägen 12, Mejlans • Helsingfors • Konstnär Marjatta Weckström
Publicerad 1991 • © Kuvasto

Föreningen Mejlans samskolas vänner (Meilahden yhteiskoulun ystävät ry) donerade Marjatta Weckströms (1932-2017) relief Flammande Fenix till staden 30.5.1991. I donationsbrevet nämns att bronsreliefen symboliserar den uppåt strävande andens kraft och optimism.

Flammande Fenix är abstrakt på ett sätt som är karakteristiskt för många andra av Marjatta Weckströms verk - namnet inspirerar ofta till en föreställande och berättande tolkning. Utgångspunkten för Weckströms verk tycks ofta vara naturbaserade sinnesförnimmelser.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Flammande Fenix – Servicekarta

Marjatta Weckström: Flammande Fenix, 1991. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Marjatta Weckström: Flammande Fenix, 1991. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli